Tımelıne Travel

Timeline Travel mobil uygulaması hazır!

Şimdi siz de iOS ya da Android cihazınıza indirebilirsiniz.

 

Mimarlık tarihinde zaman yolculukları yapın, kişisel zamandizin oluşturun, her veriyi görselleştirin!

Timeline Travel, mimarlık tarihini parmaklarınızın ucuna taşıyor ve zaman içinde değişen her şeyi görselleştirmenizi sağlıyor. Bu uygulama, bir zamandizin (kronoloji) ve bir harita aracılığıyla görselliği ön plana çıkararak alternatif bir mimarlık tarihi öğrenme aracı oluşturmayı amaçlıyor ve kullanıcılarına mimarlık tarihini keşfederken zamanda yolculuk yapma şansı sunuyor: Bir şehrin tarihi yapıları hem zamandizin hem de harita üzerinde gösteriliyor, yapılardaki ve üsluplardaki değişimi izlemek için zamanda ileri/geri hareket etmek yeterli oluyor, tarihi bir şehrin  gelişimi ve yapıları hakkındaki ayrıntılar tek bir dokunuşla öğrenilebiliyor. Bu uygulama yeni tamamlanan bir AB projesinin ürünü olan  www.timelinetravel.net web sitesinin içeriğinini mobil cihazlarınıza taşımakla kalmıyor, bir gezi rehberi olarak kullanabileceğiniz pek çok yeni zamandizini de sizlere sunuyor.

Dahası, bu mobil uygulamayla artık siz de dilediğiniz her tür zamandizini kolayca yaratabilirsiniz. Her çeşit veriyi görselleştirmek ve kronolojik sıraya sokmak için haritalı veya haritasız her türden zamandizini oluşturabilirsiniz. Örneğin gezdiğiniz yerleri, hayatınızın önemli olaylarını, bebeğinizin büyümesinin kilometre taşlarını, okuduğunuz kitapları, izlediğiniz filmleri, tanıştığınız insanları veya sevdiklerinizin fotoğraflarını Timeline Travel mobil uygulamasıyla organize edip görselleştirebilirsiniz. Sonrasında, kendi geçmişinizde bir zaman yolculuğu yapmak için zamandizinlerinize göz atmanız yeterli olacak! Yeni bir kullanıcı oluşturduktan sonra, hesabınızdan yeni zamandizinler hazırlayabilir, dilerseniz bunları herkese açık hale getirmek üzere uygulama yöneticisine teklif edebilirsiniz. Ayrıca herkese açık zamandizinlere siz de katkıda bulunabilir veya yorum yapabilirsiniz.

 

Önceki haberler:

Timeline Travel sizi bekliyor: www.timelinetravel.net

Timeline Travel: An Alternative Tool for Architectural History Learning and Teaching adlı projem AB tarafından “İyi Uygulama Örneği” seçildi!

Zamandizin Yolculuğu: Mimarlık Tarihi Öğrenimi ve Öğretimi için Alternatif Bir Uygulama

Bu proje, mimarlık tarihi eğitimini hem akademisyenler hem de öğrenciler için daha keyifli ve kolay öğrenilir hale getirecek dijital bir uygulama geliştirmeyi amaçlıyor.  Bir zamandizin (kronoloji) ile bir haritayı temel alan söz konusu uygulamaya bir web sayfası üzerinden ulaşılacak. Görselliği ön plana çıkararak mimarlık tarihindeki farklı dönemlerin ve farklı üslupların kolayca anlaşılmasını sağlayacak bu araç, hem mimarlık tarihi bilgisinin daha kalıcı olmasına hem de mevcut yapılar, şehirler ve üsluplarla ilgili yeni analizler yapılabilmesine olanak tanıyacak.

Projede iki tarihi şehir (İstanbul ve Ravenna) prototip olarak ele alınacak ve söz konusu uygulama ilk olarak, çok katmanlı bir mimariye sahip bu şehirler için tasarlanacak. Londra, Roma, Atina, Berlin gibi başka tarihi şehirlere de kolayca uyarlanabilmesi için “otomatik veri tabanı oluşturma” modülüne sahip olacak ve bu sayede dünya çapında bir mimarlık tarihi eğitimi aracı haline gelebilecek. Bunun için, ilgili şehirlerin mimarlık tarihi konusunda uzman akademisyenlerin editörlüğüne başvurulacak. Bu uygulamanın geliştirilmeye açık ve başka şehirlere kolayca uyarlanabilir olması için veri girişinin yapılacağı arayüzün kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olmasına özen gösterilecek. Yeni şehirlerin eklenmesiyle birlikte, karşılaştırmalı mimarlık tarihi çalışmalarına olanak tanınmış olacak, dünyanın farklı noktalarında eş zamanlı olarak inşa edilen yapılar yan yana görülebilecek.

Geliştirilecek uygulama, ekranı yatay olarak ikiye bölüp üst yarısının haritaya alt yarısının zamandizine ayrıldığı bir arayüzle tasarlanacak. Zamandizin üzerinde ileriye ve geriye doğru gidilebilecek, bu esnada seçilen dönemin yapıları ve kısa bilgileri zamandizin üzerinde belirecek. Seçilen zamanda ilgili şehirde hangi yapılar mevcutsa, haritada yalnızca onlar gösterilecek, zamanda ileriye doğru gidildikçe daha sonra inşa edilen yapılar da harita üzerinde görünecek. Hem harita hem de zamandizin üzerinde zoom in ve zoom out yapmak mümkün olacak. Zamandizin üzerinde geniş açıdayken ilgili şehrin öne çıkan yapıları görünecek. Daha dar bir döneme bakıldığındaysa daha fazla sayıda yapıya dair ayrıntılar ve fotoğraflar belirecek, haritada zoom yapıldığındaysa ilgili dönemin yapılarının 3D modelleri arasında gezinmek mümkün olacak. İstenirse, şehrin gelişimini gösteren bir animasyon izlenebilecek, bir nevi zamanda yolculuk yapmak mümkün olacak. Bu sırada, zamandizin üzerinde şehrin öne çıkan yapılarının fotoğraflarının bir film şeridi gibi geçmesiyle şehirlerin uzun dönemdeki dönüşümleri kolaylıkla okunabilir hale gelecek.

Projenin ikinci aşamasında, geliştirilen araç (Timeline Travel tool) bir e-öğrenme platformuna dönüştürülecek. Eklenecek yeni görsel malzemeler, sınavlar ve ders notlarıyla mevcut mimarlık tarihi derslerinin zenginleştirilmesi ve öğrencilerin tek başlarına, keyifle çalışabilecekleri dersler haline gelmesi amaçlanıyor. Yine proje süreci içinde Gaziantep ve Bologna üniversiteleri, hem ilk etapta geliştirilen aracı bir ders materyali olarak hem de e-öğrenme platformunu normal derslere katılmayan öğrencilere sunarak proje çıktısı ürünlerin başarısını test edecekler. Ayrıca öğrencilerin uygulamayı kullanımları (göz hareketleri, tıklamalar, videolarda geçirilen süreler, vs.) analiz edilerek platformun iyileştirilmesi yine proje süreci içinde sağlanacak.

Böyle bir uygulamanın başka bir önemli yönü ise bir veritabanına aktarılacak çok büyük miktarda veri üzerinde analizler ve yorumlar yapma imkânına sahip olunacak olması. Normalde birçok farklı kaynakta dağınık olarak bulunan verilerin belirli bir yapı içinde düzenlenmesi, daha önce görülemeyen bazı ayrıntıları görülebilir kılacak, tarihsel olaylarla imar faaliyetleri arasındaki paralellikler gösterilecek, verinin görselleştirilmesini sağlayan grafikler çizilebilecek.

Proje çıktısı ürünler aynı zamanda ilgili şehirlerin tanıtımında kullanılabilecek bir kaynak teşkil edecek. Bu şehirleri gezmeye gelen ya da sadece bu şehirlerin tarihini ve yapılarını merak edenler için bir turist rehberi olarak da kullanılabilecek. Son ve büyük bir yenilik olarak, geliştirilecek araç, sadece mimarlık tarihi alanında değil, tarih, sanat tarihi, şehircilik, arkeoloji gibi disiplinlerin de kolaylıkla yararlanabileceği bir yapıya sahip olacak. Proje sonunda sunulacak kılavuzlar sayesinde farklı disiplinlerden akademisyen ve öğrenciler bu öğrenim aracını kendi alanlarına uyarlayabilecek ya da başkalarının ürettiği zamandizinleri ya da e-öğrenme derslerini kullanabilecekler.

Uzun yıllar üzerinde çalışarak geliştirdiğim bu proje Erasmus+ KA203 Yüksek Öğrenim için Stratejik Partnerlik hibesiyle hayata geçiriliyor. 1 Eylül 2017’de başlayan ve iki yıl sürecek olan projenin ekibinde mimarlık tarihçi, bilgisayar mühendisi, eğitim bilimci, tasarımcı, harita mühendisi gibi farklı disiplinlerden yirmi akademisyen görev alıyor. Gaziantep Üniversitesi adına koordinatörlüğünü yaptığım projede Türkiye’den Yeditepe Üniversitesi, İtalya’dan Bologna Üniversitesi, Polonya’dan Beşeri ve Ekonomi Bilimler Üniversitesi (AHE) ana ortaklar arasında yer alıyor. Yardımcı ortaklar arasındaysa İngiltere’den Oxford Üniversitesi ve Reading Üniversitesi, Hollanda’dan Radboud Üniversitesi ve Çek Cumhuriyeti’nden Czech Centre for Mediterranean Archaeology bulunuyor.

İstanbul ve Ravenna için oluşturulan yapı veritabanlarını indirmek için tıklayın:

Ottoman Buildings in Istanbul

Byzantine Buildings in Istanbul

Ottoman Buildings in Bosphorus and Anatolian Side

Ravenna Buildings

Ottoman Buildings in Istanbul (TR) 

Ottoman Buildings in Istanbul (IT)

Byzantine Buildings in Istanbul (IT)

Byzantine Buildings in Istanbul (TR)

Ottoman Buildings in Bosphorus and Anatolian Side (TR)

Ottoman Buildings in Bosphorus and Anatolian Side (IT)

Ravenna Buildings (TR)

Ravenna Buildings (IT)